NEW

Чистиот дом бара посто?ана нега. Првиот чекор кон чистотата и убавината на Вашиот дом нека биде Mill. Со средствата за домашна хигиена од палетата на Mill негата е комплетна, а Вашиот дом станува олицетворение на совршена чистота и убавина.

Copyright ? Hemiks, 2012  All rights reserved.